HİZMET SÖZLEŞMESİ
Lütfen aşağıdaki sözleşme maddelerini dikkatli okuyunuz. wun.com.tr servislerinden yararlanmak için wun.com.tr Sözleşmesi’ni kabul etmeniz gerekmektedir. Bu sözleşme her iki tarafın haklarını koruması amacı ile hazırlanmıştır.

Aşağıdaki sözleşme maddeleri kapsamında adı geçen Servis Sağlayıcı ve Müşteri tanımları şöyledir :

Servis Sağlayıcı: Huatki Internet, Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri
Müşteri: Sunum ve tasarım servislerinden faydalanmak için başvurmuş kişi, kurum veya kuruluş.

Sözleşme Maddeleri:

1. Müşteri, sunum ve tasarım servislerini T.C Hukuk ve Anayasaları çerçevesinde kullanır.

2. Müşteri tarafından oluşturulan tüm içerik, görüş ve bilgiler doğru, eksiksiz ve değiştirilemez olup, yayınlanmasına ilişkin yasal yükümlülük içeriği oluşturan Müşteri’ye aittir. Bu tür içerik, görüş ve bilgilerin yanlışlığından, eksikliğinden veya ihlalinden doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı Servis Sağlayıcı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri’ye aittir.

3. Servis Sağlayıcı, Müşteri’nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından kaynaklı tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

4. Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dökümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri’dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

5. Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Servis Sağlayıcı, sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri’ye aittir. Servis Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

6. Müşteri, Servis Sağlayıcı’sı ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

7. Servis Sağlayıcı Standart üyelik modelini Müşterisine süreli olarak ücretsiz tahsis edecektir.

8. Ücretsiz Premium Üyelik modeli firma e-posta adresi doğrulandığında 180 gün süreyle aktif duruma geçer. Ücretsiz Premium Üyelik süresi sona erdiğinde otomatik olarak Müşteri Hesabı Standart Üyelik modeline geçiş yapar.

9. Servis Sağlayıcı haber vermeksizin fiyat değiştirme hakkını saklı tutar.

10. Servis Sağlayıcı sözleşme maddelerini değiştirebilir, yeni madde ekleyebilir veya mevcut olan bir maddeyi çıkarabilir. Ancak sözleşme değişikliklerini Müşteri’ye bildirir. Müşteri kendine bildirilen yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde, verilen hizmet, hizmet bitiş tarihinde yenilenmez ve önceki sözleşme fesih edilerek, hizmet, hizmet bitiş tarihinde sonlandırılır.

11. Müşteri, almış olduğu bir hizmetin yenilemesini yaptığında, hizmet süresi kadar sözleşme süresi de otomatik olarak uzar. Sözleşme süresi hizmet ödeme periyodu ile aynıdır.

12. Müşteri istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir ( Hesap Silme: talep edilmesi halinde hizmet ücretinin ödenmesini takiben hesap silinir. ) Fakat, ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz.

13. Süresi dolmuş ücretli üyelik modeli Standart üyelik modeli ile otomatik olarak devam eder.

14. Servis Sağlayıcı istediği zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih edebilir. Kullanılmayan hizmet süresine ait ödenmiş ücretler iade faturasını takiben müşterisine geri öder.

15. POP3/IMAP E-Posta hizmeti kullanan Müşteri: spam veya toplu mail gönderimi yapamaz, yapan veya hakkında şikayet alınan Müşterinin sözleşmesi fesih edilerek hesabı kapatılır, ücret iadesi yapılmaz.

16. 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkınızı kullanabilir ücret iadesi talebinde bulunabilirsiniz, sonrasında ücret iadesi yapılmaz.

17. Servis Sağlayıcı gerekli durumlarda müşterilerine haber vermeden sunulan servisleri kısıtlama, kapatma ve güvenlik önlemi ekleme hakkına sahiptir.

18. İşbu sözleşme 18 Madde’den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.